Sözlük

bir ya da birden çok dilde söz dağarcığı elemanlarının kayıt bilgileriyle birlikte düzenlenmiş toplamı

tercih edilen belirtim

nesnel ölçütler kullanılarak diğer eşanlamlılarına göre tercih edilmesi gereken belirtim olarak seçilen belirtim

terminolojik kayıt

bir terminoloji veritabanının sadece tek bir kavrama ilişkin terminoloji verilerini içeren bölümü

terminoloji

uzmanlık alanına ait söz dağarcığı

Bir uzmanlık alanındaki kavramlar ve bunların belirtimlerinin toplamı

eşanlamlılık

Aynı dil içinde aynı kavramı temsil eden adlandırımlar arasındaki ilişki.

ad

biz özel kavramın dilsel adı

sözlük bilimi

söz dağarcığı bilimi

sözlük bilgisi

sözlük bilimi tarafından elde edilen bilgiler temelinde söz dağarcığının düzenli bir şekilde sunulması ve söz dağarcığının sunulma bilgisi

kısa biçim

bir belirtimin ya da adın kısaltılmış biçimi

bağlam

bir belirtimin ya da uzmanlık ifadesinin içinde yer aldığı dilsel ve dil dışı ilişkiler bütünü