Terminoloji Nedir?

Terminoloji bir uzmanlık alanında mevcut kavramların ve belirtimlerin toplamı olarak tanımlanır. Yani terminoloji bir uzmanlık alanına ait söz dağarcığı anlamına gelir. Terminoloji olmaksızın bir uzmanlık alanında etkin bir iletişimmümkün değildir.

Terminoloji çalışması terimlerin derlenmesi, tanımlanması ve kaydedilerek kullanıma sunulması ile ilgilenir; bu işlemler için terminoloji yönetim sistemi gibi bilgisayar destekli araçlardan yararlanır.

Terminoloji çalışması kavram odaklıdır ve kullandığı yöntemler açısından çok dilli iletişim sorunlarının çözümüne yöneliktir.

Terminoloji çalışması genel olarak zahmetli ve masraflı bir çalışmadır. Bu nedenle doğru yöntemler, iş planları ve araçlarla çalışılması önemlidir. Bu çalışmada iyi bir danışmanlık hizmeti alınması ve terminoloji uzmanlarının iyi eğitilmesi başarı için belirleyicidir.

Mevcut terminoloji kaynaklarının kullanılması terminoloji çalışması için harcanan emeği azaltabilir. Bu nedenle mevcut kaynakların bilinmesi çok önemlidir ve terminolojik verilerin aktarılması için yöntemlerin ve standartların mevcut olması gerekir.

İşlemelerde Terminoloji Çalışması

Terminoloji çalışmasının sonuçları tasarım, üretim, satınalma, pazarlama ve satış, sözleşme, teknik belge hazırlama ve çeviri işlemlerini üzerinde etkilidir

Kavramlara belirtimlerin atanması ve kavramlar arsında ilişkliler kurularak kavramların tanımlanması işlemlerinin yanı sıra terminoloji çalışmasında şunlar da önemlidir:

  • kurum içinde ve bütün kurumu kapsayıcı standartlaştırma
  • yasal sorumluluklarla (çevre koruma, çalışma yasaları, sözleşme mevzuatı, ürün garantisi vb.) ilgili olarak terminoloji tespiti
  • işletmeye özgü tek dilli ya da çok dilli ürün adlarının tespiti (kurum kimliği açısından da önemli)
  • yedek parçaların birbirleriyle karıştırılmasını ve yinelemeli adları önleyecek ve arandığında doğru parçaya en kısa sürede erişilmesini sağlayacak şekilde  adlandırılması
  • uzmanların kullandığı terimlerin tüketicilerin ya da yararlanıcıların (teknik belgeler, reklamlar vb. metinlerde) anlayıcı şekilde ifade edilmesi
  • İşlemlerin ya da belgelerin küreselleştirme ya da yerelleştirme amacıyla dilsel (kültürel) gereklere te dill ya da çok dilli olarak uyum sağlanması

 

Sistematik terminolojik yöntemlere başvurulmadan bilgi yönetimi araçları etkin olarak kullanılamaz.